10 tips om mindfulness te verankeren in je leven

10 tips om mindfulness te verankeren in je leven

18/02/2020

Meditatie. Hoe begin je eraan? Meditatie is een prachtige vaardigheid die de potentie heeft om je leven te veranderen. Maar alleen jij kunt bepalen hoe je die vaardigheid inzet. Nu meditatie en mindfulness steeds meer aandacht krijgen in de media, hebben mensen steeds meer haast om er een doel voor te formuleren. Maar in werkelijkheid bepaal jij het doel door deze vaardigheden op een bepaalde manier te gebruiken. Je kunt het op allerlei levensgebieden gebruiken en het heeft de waarde die jij eraan toekent. 

 

Veel mensen mediteren om stress te verminderen, ze zien het als aspirine voor de geest. Het is een goede manier om iedere dag wat ruimte in je hoofd te krijgen, wat headspace. Hier enkele suggesties die je helpen om mindfulness in je dagelijks leven te verankeren!

1. Perspectief – kiezen hoe je naar je leven kijkt

Het is zinvol om op te merken hoe je perspectief kan verschuiven – hoe je de ene dag in een overvolle trein kunt zitten zonder last te hebben van al die mensen om je heen en op een andere dag meteen zwaar geïrriteerd raakt door wat je medereizigers doen. Het positieve van dit inzicht is dat duidelijk wordt dat niet de gebeurtenissen buiten je maar de dingen die zich afspelen in je geest voor problemen zorgen. En wat zich afspeelt in onze geest is gelukkig iets wat we kunnen veranderen. Het opmerken van deze verandering van perspectief van dag tot dag, van moment tot moment, kan een krachtige ondersteuning zijn bij onze dagelijkse meditatie.

2. Communicatie – omgaan met anderen

Als je mediteert met het doel meer geluk in jezelf te ervaren, zal het botvieren van frustraties op anderen je geest niet kalmer en helderder maken. Kundig en gevoelvol met anderen communiceren is essentieel als je op weg bent naar meer headspace. Dat kan inhouden dat je meer zelfbeheersing of geduld oefent, meer empathie toont of relaties vanuit een ander perspectief gaat benaderen – of misschien wel alle drie!

3. Waardering – aan de rozen ruiken

Is het je wel eens opgevallen dat sommige mensen erg de nadruk leggen op zelfs de kleinste tegenslagen in hun leven? En hoe weinig tijd ze besteden aan het reflecteren op momenten van geluk? Het idee om tijd te nemen voor dankbaarheid zal voor sommigen misschien wat belegen klinken, maar het is essentieel als we graag wat meer headspace willen ervaren. Het is heel moeilijk om verstrikt te raken in een web van afleidende gedachten als je sterk gericht bent op waardering voor de prettige en mooie dingen in je leven. Door het ontwikkelen van een authentiek, oprecht gevoel van dankbaarheid en waardering voor wat we hebben, krijgen we ook meer oog voor wat anderen moeten ontberen in hun leven.

4. Vriendelijkheid – zowel jegens jezelf als jegens anderen

Vriendelijk zijn voor iemand geeft een goed gevoel, daar hoef je geen onderzoek naar te doen. Het geeft jou een goed gevoel, maar ook de ontvanger van jouw vriendelijkheid. En het zorgt voor een zeer gelukkige, vredige geest. En als je dan toch bezig bent met vriendelijk zijn, wees het dan ook voor jezelf, vooral als je aan het leren bent hoe je meer mindful kunt leven. We leven in een wereld waar de verwachtingen zo hooggespannen zijn en de lat zo hoog ligt, dat we al snel te kritisch zijn over onze voortgang in een leerproces.

5. Mededogen – je verplaatsen in de ander

Mededogen is niet iets wat we kunnen ‘doen’ of ‘maken’. Het zit al in ons – in ieder van ons. Soms dient mededogen zich spontaan aan, zoals de blauwe hemel ineens tussen de wolken tevoorschijn komt. Op andere momenten is het nodig dat we een bewuste inspanning leveren. Dit lijkt op het je verbeelden van een blauwe hemel terwijl je alleen donkere wolken ziet. Naarmate je dit vaker doet zal het meer vanzelf gaan. Mededogen lijkt veel op empathie, we verplaatsen ons in de ander en ervaren wat de ander ervaart, we begrijpen wat hij of zij doormaakt.

6. Evenwicht – een besef van gelijkmoedigheid

Het leven is als de zee, het beweegt als eb en vloed door ons heen. Zeker, soms is de zee kalm en sereen, maar op andere momenten kunnen de golven zo hoog en woest zijn dat ze ons dreigen te overweldigen. Deze schommelingen zijn onvermijdelijk, ze maken nu eenmaal deel uit van het leven. Als je dit simpele feit uit het oog verliest, zul je vroeg of laat door de krachtige golven van moeilijke emoties worden weggespoeld. Wanneer je de geest traint via meditatie, is het mogelijk om een meer evenwichtige benadering te ontwikkelen waarbij je meer gelijkmoedigheid zult ervaren. Het is absoluut niet zo dat het bestaan dan saai wordt, dat het leven een emotieloze, grijze brij wordt waar je in rondzweeft. Je meer gewaar zijn van je emoties betekent om te beginnen dat je ze intenser ervaart zonder erin verstrikt te raken. Doordat je er niet in verstrikt raakt, heb je ook niet meer het gevoel dat je een speelbal bent van je emoties.

7. Acceptatie – weerstand bieden is zinloos

Hoe gunstig je leven er nu misschien ook voor staat, soms kan het bestaan één en al stress en uitdaging zijn. Vaak proberen we dit feit te ontkennen; we raken gefrustreerd en teleurgesteld wanneer de dingen niet gaan zoals we willen. Zoals bij mededogen kan het ook bij het reflecteren op acceptatie zinvol zijn terug te gaan naar de analogie van de blauwe hemel. Met dit in het achterhoofd kunnen we zeggen dat de reis naar acceptatie gaat over het ontdekken van de dingen die we los moeten laten. Het gaat niet zozeer over wat we moeten doen. Door gedurende de dag de momenten op te merken dat we weerstand bieden, worden we ons meer gewaar van de dingen die het natuurlijk verschijnen van acceptatie in de weg staan. Dit maakt het weer makkelijker om tijdens de meditaties gedachten en gevoelens te observeren zonder erin te verdwalen.

8. Zelfbeheersing – ongeduld loslaten

Ons bestaan is zo druk en hectisch dat ongeduld een natuurlijk onderdeel van ons dagelijks leven lijkt te zijn geworden. Vroeg of laat zal je ook tijdens meditaties ongeduld ervaren, net als in het dagelijks leven – het een is gewoon een afspiegeling van het ander. Als je bent zoals de meeste mensen, zal je je op een goed moment afvragen: ‘Waarom haal ik niet sneller resultaat?’ Bedenk dan dat mediteren niet draait om prestaties en resultaten – dat is nu juist de reden dat het zo’n prettige tempowisseling teweegbrengt, geheel anders dan de andere dingen in het leven. Meditatie draait om leren hoe je gewaar kunt zijn, hoe je op moeiteloze, natuurlijke wijze in de ruimte van natuurlijk gewaarzijn aanwezig kunt zijn.

9. Toewijding – erbij blijven

In mindfulness gaat het om een fundamentele verschuiving in de manier waarop je je verhoudt tot je gedachten en gevoelens. Dat klinkt misschien opwindend of zelfs overweldigend, maar het realiseren van die verschuiving doen we door kort en vaak te oefenen – niets bijzonders. Dat betekent dat je regelmatig mediteert, hoe je je ook voelt. Net als bij het oefenen van andere vaardigheden zal je gaandeweg meer vertrouwen krijgen en vertrouwd raken met het gevoel van mindfulness naarmate je het geleerde vaker toepast.

10. Aanwezigheid – op de juiste manier leven

Op de juiste manier leven kan betekenen dat je de tegenwoordigheid van geest hebt om jezelf te beheersen op de momenten dat je vermoedt dat je iets gaat zeggen waar je later spijt van krijgt. Het kan ook betekenen dat je vanuit gewaarzijn de kracht en de stabiliteit opbrengt om in moeilijke situaties passend te reageren in plaats van impulsief. Een juiste manier van leven vraagt om een zekere mate van onderscheidende wijsheid.

Wil je meer te weten komen over meditatie?

Lees dan zeker het boek 'Headspace: voor een hoofd vol leegte' van Andy Puddicombe.

Andy Puddicombe is de oprichter van Headspace, een digitaal platform met geleide meditaties. Puddicombe is een voormalig boeddhistisch monnik en schreef al meerdere succesvolle boeken over mediteren en mindfulness.

Zijn intentie was eenvoudig: meditatie begrijpelijk, toegankelijk en relevant maken voor het leven in de moderne tijd. Geen vaagheden, geen zweverigheden, gewoon eenvoudige middelen die mensen kunnen gebruiken om leegte in hun hoofd te creëren.