Retourrecht, klantenregeling & geschillen

Retourrecht

HERROEPINGSRECHT:
De consument heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete.

Hieronder vind je verschillende situaties waarin je een artikel kunt retourneren. Vallen de verzendkosten ten onze laste dan vergoeden we enkel verzendkosten overeenkomstig het gewone posttarief. Hetzelfde geldt voor aangetekende zendingen. Deze zullen in ontvangst genomen worden maar we betalen enkel een normale zending volgens het gewone posttarief terug.

 

 

Ik wil het geleverde artikel niet behouden. Mag ik het terugsturen?
Wil je het geleverde artikel niet behouden dan kan je overeenkomstig de Belgische wetgeving je bestelling binnen de 14 dagen retourneren, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering.

Je doet dit als volgt:

 • Vul het retourdocument zo volledig mogelijk in (zie achterzijde verzendnota) en vermeld ondermeer de reden van retour (verplicht), je BIC-code en het IBAN rekeningnummer waarop we het bedrag kunnen terugstorten.
 • Stuur ons het artikel dat je wilt retourneren onbeschadigd en in z’n originele verpakking terug naar LannooShop, p/a DistriMedia nv, Meulebeeksesteenweg 20, B-8700 Tielt.
 • Is het artikel in ons distributiecentrum aangekomen dan zorgen we zo snel mogelijk voor de terugbetaling.

 

Het artikel dat geleverd werd, is niet het artikel dat ik besteld heb. Wat nu?
Heb je een boek ontvangen dat niet overeenstemt met jouw bestelformulier dan kan je ons dit binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering retourneren op onze kosten. We storten jou het volledige bedrag, inclusief retourkosten terug.

Je doet dit als volgt:

 • Vul het retourdocument zo volledig mogelijk in (zie achterzijde verzendnota) en vermeld als reden van retour “geleverd artikel strookt niet met bestelling”.
 • Geef op dit document ook je BIC-code en het IBAN rekeningnummer mee waarop we je het bedrag kunnen terugstorten.
 • Stuur het foute artikel onbeschadigd en in z’n originele verpakking terug naar LannooShop, p/a DistriMedia nv, Meulebeeksesteenweg 20, B-8700 Tielt.
 • Is het artikel in ons distributiecentrum aangekomen dan zorgen we zo snel mogelijk voor de terugbetaling.
 • Wil je alsnog de juiste titel ontvangen dan vragen we je om je order opnieuw in te geven via onze webshop, dit is voor ons immers de makkelijkste manier om jou zo snel mogelijk een nieuw exemplaar te bezorgen.

 

Het artikel dat geleverd werd is wel degelijk het boek dat op mijn bestelling staat, maar ik heb me kennelijk vergist want het is niet het boek dat ik eigenlijk wou. Kan ik ruilen?
Heb je het verkeerde boek besteld dan kan je het ons binnen de 14 dagen retourneren. We storten jou het volledig bedrag terug met uitzondering van de verzendkosten voor het retourneren van het boek.

Je doet dit als volgt:

 • Vul het retourdocument zo volledig mogelijk in (zie achterzijde verzendnota) en vermeld als reden van retour “verkeerd boek besteld”.
 • Geef op dit document ook je BIC-code en het IBAN rekeningnummer mee waarop we je het bedrag kunnen terugstorten.
 • Stuur het artikel onbeschadigd en in z’n originele verpakking terug naar LannooShop, p/a DistriMedia nv, Meulebeeksesteenweg 20, B-8700 Tielt.
 • Is het artikel in ons distributiecentrum aangekomen dan zorgen we zo snel mogelijk voor een terugbetaling.
 • Wil je alsnog de juiste titel bestellen dan kan dat best door een nieuw order in te geven via onze webshop, dit is voor ons immers de makkelijkste manier om jou zo snel mogelijk een nieuw exemplaar te bezorgen.

 

Ik kreeg het juiste artikel, maar het is beschadigd. Krijg ik een nieuw exemplaar?
Heb je een beschadigd artikel ontvangen dan kan je het ons binnen de 14 dagen retourneren. We storten jou het volledige bedrag, inclusief verzend- en retourkosten terug.

Je doet dit als volgt:

 • Vul het retourdocument zo volledig mogelijk in (zie achterzijde verzendnota) en vermeld als reden van retour “beschadigd artikel”.
 • Geef op dit document ook je BIC-code en het rekeningnummer mee waarop we je het bedrag kunnen terugstorten.
 • Stuur het artikel in z’n originele verpakking terug naar LannooShop, p/a DistriMedia nv, Meulebeeksesteenweg 20, B-8700 Tielt.
 • Is het artikel in ons distributiecentrum aangekomen dan zorgen we zo snel mogelijk voor een creditnota.
 • Wil je graag een nieuw exemplaar ontvangen dan doe je dat best door een nieuw order in te geven via onze webshop, dit is voor ons immers de makkelijkste manier om jou er zo snel mogelijk een te bezorgen.

 

Klantenregeling & geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@lannooshop.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.