Hier ligt de grens!

Hier ligt de grens!

27/11/2018

#Metoo drukte ons met de neus op de feiten. Grensoverschrijdend gedrag komt véél te vaak voor.

Zo vaak...

Twintig procent van de vrouwen (en tien procent van de mannen) wordt ooit geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Weinig aangifte

Toch ligt het aantal aangiftes véél lager. De voornaamste redenen hiervoor zijn schaamte en schuldgevoel.

Mijn schuld?

‘Wat zullen de mensen wel niet denken?’ ‘Misschien denken ze wel dat ik het uitlokte?’ ‘Ik had toch beter moeten weten?’

Enkel de dader is schuldig

Een kort rokje, een diep décolleté, een flirt. Geen enkel kledingstuk, geen enkele eigenschap, geen enkele handeling maakt jou, als slachtoffer, schuldig aan je aanranding of verkrachting. Enkel en alleen de dader is schuldig.

Hier ligt de grens

Een ‘neen’ is een ‘neen’. Ook als je kust of intiem knuffelt heb jij nog altijd het recht om neen te zeggen. Een grens is een grens. Waar jij stopt of wil stoppen: geef het aan. Het is jouw fundamentele recht!

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een bewoording voor elke situatie waarin een persoon gedwongen wordt om seksuele handelingen toe te passen of te ondergaan tegen zijn/haar zin. Dit kan verschillende vormen aannemen. Zo kan het gaan van ongewenste seksuele opmerkingen tot ernstig lichamelijk geweld.’
Sabine Peeters - Lief voor mijn lijf.