Combineer de verschillende rollen in je samengesteld gezin

Combineer de verschillende rollen in je samengesteld gezin

25/06/2018

In een samengesteld gezin heb je verschillende rollen: je bent partner, maar ook ouder en/of stiefouder. Je moet je ervan bewust zijn dat elke rol anders is en dus ook een andere invulling vraagt. Deze tips bieden hulp.

Sta vooral stil bij het feit dat ouderschap en partnerschap twee afzonderlijke relaties zijn. Enerzijds is het voor je partner belangrijk dat er genoeg inspanningen naar jullie relatie gaan en anderzijds wil je kind dat jij nog steeds zijn of haar onvoorwaardelijke ouder bent. En dat is een uitdagende evenwichtsoefening!

 

“We zijn een beetje alles-in-één: partner, (stief)ouder, opvoeder... Maar multitasken werkt vaak niet, dus je kiest beter één rol of taak per keer. Daar is niets mis mee en je doet er niemand tekort mee.”

 

Jij bent de ouder

Wees in de eerste plaats een ouder voor je kind en neem die rol ook samen op met je ex. Je blijft namelijk ook na de scheiding samen verantwoordelijk voor de opvoeding van jullie kind. Je nieuwe partner kan wel suggesties doen en een actieve rol opnemen.

Als ouder geef je de stiefouder het best expliciet een mandaat over bepaalde zaken. Spreek samen af welke dingen je partner rechtstreeks mag ‘aanpakken’ met de kinderen en welke niet. Als je vindt dat je partner bijvoorbeeld mag beslissen wanneer de kamers opgeruimd moeten worden, geef hem of haar dan expliciet toelating voor en maak dat ook duidelijk aan je kind. Zo vermijd je conflicten achteraf.

Wat je in elk geval nooit doet, is de stiefouder afbreken in het bijzijn van je kind. Als je partner bepaalde handelingen stelt of uitspraken doet tegenover je kind waar je het niet mee eens bent, bespreek dat dan onderling zonder dat de kinderen erbij zijn.

Het is daarnaast belangrijk dat je als ouder ruimte maakt voor je partner. Investeer dus in jullie liefdesrelatie en zorg ervoor dat jullie een sterk team vormen.

 

Jij bent de stiefouder

Als stiefouder is het belangrijk dat je aanvaardt dat je partner ook ouder is, je respecteert met andere woorden de ouder-kindrelatie. Pas daarna geef je je stiefouderschap de vorm die voor iedereen aanvaardbaar is.

Denk zelf na over welke rol je wilt opnemen en bespreek dat samen met je partner. Wil je actief betrokken zijn bij de opvoeding van het kind of liever een beetje op de achtergrond blijven? Maak de afspraken het best zo concreet mogelijk. Zijn er aspecten die je storen, of waarover je afspraken wil maken? Beslis je bijvoorbeeld mee over wat er op televisie gekeken wordt, wanneer frisdrank toegelaten is, wat er gegeten wordt…?

 

Meer tips nodig? Lees ‘Eerste hulp bij je nieuwe gezin’.